Årets unga entreprenör – 2017

Vi söker unga eldsjälar

Är du en ung entreprenör? Eller känner du eldsjälar som är mellan18-30 år och som drivs av entreprenörsanda. Tävlingen Guldeken lyfter fram de goda exemplen i Blekinge. Ta nu chansen till att nominera kandidater till Årets unga entreprenör.

2016 – Årets unga entreprenör
Louise Lindén

Nomineringskriterier

  • Kommer från eller bor i Blekinge
  • Är mellan 18-30 år
  • Har en förmåga att inspirera sin omgivning
  • Är en förebild i sitt sätt att agera
  • Uppvisar handlingskraft och ambition, är förändringsbenägen, nytänkande och har stor potential
  • Priset kan delas ut till enskild person, företag, organisation eller ideell förening. Det kan även delas ut till fler än en person, om framgången är tätt sammankopplad till fler personer.

Senast den 18 augusti vill vi ha din nominering

Formulär:

Jag nominerar (Privatperson, företag, organisation):

Den nominerade är verksam i (ort):

Beskriv den nominerades idé/produkt/verksamhet:

Mina kontaktuppgifter:

Namn:

Mail:

Mobilnummer:


Comments are closed.