SPONSORER:

Kategorier

HÅLLBARA BLEKINGE – Länsförsäkringar Blekinges pris
Priset syftar till att lyfta fram företag, organisationer eller personer som på något sätt agerar hållbart i sin gärning och gör det bättre för Blekinge och blekingar. Följande kriterier ska ha uppfyllts: Den nominerade ska bo och vara verksam i Blekinge och ha en tydlig idé/produkt/verksamhet som utgår från ett hållbarhetsperspektiv, ekonomiskt, miljömässigt eller socialt. Den nominerades idé/produkt/verksamhet ska på något sätt göra det bättre för Blekinge och människor i Blekinge utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Se årets nominerade här.

ÅRETS TILLVÄXTPRIS – Swedavia Ronneby Airport Tillväxtpris
Ronneby Airports tillväxtpris delas ut till en person, ett företag eller ett projekt som skapar förutsättningar för regionens tillväxt.

ÅRETS UNGA ENTREPRENÖR – ALMI Blekinges pris
Utmärkelsen Årets Unga Entreprenör delas varje år ut till en ung entreprenör som under året utmärkt sig, visat på framgång på ett såväl personligt som affärsrelaterat plan samt är en förebild för andra. Personen har kvalitéer och ett engagemang som inspirerar till fler entreprenörer i Blekinge. Ledorden är ansvarstagande, entreprenöriell, inspirerande och målinriktad.

> Ladda ner PDF med information om Årets Marknadsförare.

ÅRETS BLEKINGEAMBASSADÖR
En person som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för Blekinge. Insatsen kan gälla att göra Blekinge och det som finns i länet känt. Det kan också gälla en person som genom att vara framgångsrik i sitt arbete utgjort en god förebild och därmed förbättrat bilden av Blekinge.

BÄSTA UPPSTICKARE
En särskild insats som är värd att uppmärksammas. Företaget, personen eller insatsen sticker ut från mängden.

BÄSTA BLEKINGEFÖRETAG
Bästa Blekingeföretag ska visa upp utmärkta resultat i förhållande till övriga blekingeföretag. De ska också ha någon form av ”spets”: intressant produkt eller tjänst, tydlig profil på marknaden och/eller unik produktionsmetod så väl som att vara ett gott exempel inom företagsvärlden och kunna uppvisa långsiktig eller/och snabb tillväxt. Det går inte att nominera till Bästa Blekingeföretag då nominerade utses enligt särskilda kriterier av utvald jury.

MADE IN BLEKINGE
En helt ny prisklass introduceras i år: Made in Blekinge. Tanken är att lyfta fram företag som bidrar till att dra in intäkter från omvärlden till Blekinge.

Comments are closed.